Tag - detyrat e institucioneve

ALTAX paraqet kërkimin që i përgjigjet pyetjes se kush e ka detyrë luftën ndaj informalitetit në Shqipëri dhe si po e lufton?

Fokusimi në nevojën për qeverisje efektive për të mbështetur drejtpërsëdrejti klimën e biznesit dhe qasjen e qeverisjes me gjithpërfshirje është synimi më i fundit i materialit kërkimor “Kush e ka detyrë ta luftojë informalitetin dhe si po e lufton?” Cënueshmëria...

error: