Tag - autofature

Individë shitës, të paregjistruar për aktivitet ekonomik

Rasti Produkti që blihet: mineral kromi Pyetja Si dokumentohet transaksioni midis palëve, për rastin e shitjes së mineralit, kur blerësi e eksporton këtë sasi? Sqarimi Për të dokumentuar regjistrimin e transaksionit të blerjes së mineralit, sipas nenit 46, të ligjit Nr.9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore...

error: