Shërbime këshillimore dhe mbrojtje fiskale

Shërbime këshillimore dhe mbrojtje fiskale

Pajtueshmëri Tatimore

Çdo veprim ka një efekt të taksave. Ne mund të përgatisim dhe dorëzojme të gjitha deklaratat tatimore që janë të nevojshme për ju nga ana e legjislacionit tatimor (p.sh. TVSH, tatimi mbi të ardhura, parapagim të tatimit mbi fitimin). Kurseni kohën tuaj dhe për të zvogëluar shpenzimet tuaja lidhur me përgatitjen dhe dorëzimin e kthimit të taksave.

Përgatitja e planifikimit tatimor

Në rrjetin tone, specialistet e taksave punojnë shumë për të ndihmuar klientët gjate rritjes se biznesit te tyre. Ne e bëjmë këtë duke dhënë një gamë të plotë të shërbimeve të taksave që ndihmon per të minimizuar efektin e tatimeve të klientëve tanë. Kur lindin mosmarrëveshje me autoritetet tatimore, ne jemi atje për të ndihmuar në bashkebisedimin me këto autoritete në mënyrë efektive.

Shërbimet tona tatimore këshilluese janë si më poshtë:

⇒ Shërbime per bizneset vendase e ndërkombëtare të tatimit mbi fitimin

⇒ Këshilla – TVSH dhe taksa doganore

⇒ Këshilla mbi transferimet e cmimit dhe shërbimeve

⇒ Këshilla mbi tatimin mbi transferimin e prones dhe pronen e paluajtshme

⇒ Bashkimi, ndarja, perthithja dhe cregjistrimi i biznesit dhe shitjes se aksioneve

⇒ Shërbime te te ardhurave personale objekt i detyrimeve tatimore

⇒ Udhëzime per strategjine ndaj kontrolleve tatimore

⇒ Kontrolli diagnostik tatimore dhe rregullat anti shmangie tatimore

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: