Tag - Transporti ndërkombëtar

Transporti ndërkombëtar i mallrave dhe TVSH

NË rastin e kryerjes së shërbimit te transportit ndërkombëtar te mallrave, kur malli nuk është në pronësi te transportuesit, për lehtësi sqarimi janë përfshirë disa raste qe përfaqësojnë shumicën e tipit të shërbimeve që kryejnë transportuesit dhe trajtimi që...