Tag - tarifat doganore

Barra Tatimore në Kosovë në 2023

Në Kosovë metodologjia është e njëjtë për të llogaritur barrën fiskale dhe barrën tatimore, ashtu si është sqaruar për Shqipërinë. Barra e të hyrave të përgjithshme (fiskale) në Kosovë është si rezultat i kontributit me 88% nga të hyrat tatimore dhe...

error: