Tag - rrisku i menaxhimit

Barra tatimore e Tatimpaguesve të Mëdhenj dhe tatimpaguesve të Kryeqytetit, 2021 – 2023

Në mënyrë tipike si shumë administrata në vende të ndryshme, edhe në Shqipëri është krijuar prej 20 vitesh dhe vijon të funksionojë brenda strukturës së administratës tatimore qendrore Drejtoria e tatimpaguesve të mëdhenj. Qëllimi kryesor i zyrës së tatimpaguesve të mëdhenj...

error: