Tag - rrëshqitja e dheut

Fatkeqësitë natyrore dhe korrupsioni i monitoruar edhe nga shoqëria civile

Korrupsioni në rastet e fatkeqësive natyrore[1] është një problem shqetësues që po ndihet në drejtim të rëndimit të buxhetit të shtetit nga një barrë e madhe dhe me ndikim në drejtime të tjera, por me mënyrën dhe format...

error: