Tag - rishpërndarje e të ardhurave

Progresiviteti i taksimit përmes rishpërndarjes së të ardhurave

Tatimet janë pjesa e padiskutueshme e procesit të rishpërndarjes dhe uljes së pabarazisë kur ato janë progresive. Kur flasim për progresivitet taksimi natyrisht që përfshihet zakonisht tatimi mbi të ardhurat nga puna dhe kapitali. Në argumentim të këtij pohimi pyetja kryesore...

error: