Tag - perspektiva pozitive

Çfarë kuptohet me vlerësimin e S&P për Shqipërinë në Shtator 2023?

Vlerësimi i kredisë sovrane është një matje e aftësisë së qeverisë për të shlyer borxhet e saj. Ashtu si rezultatet personale të kreditit, një vlerësim i lartë i kreditit tregon se një situatë financiare me rrezik të ulët krediti dhe...

error: