Tag - deklarim

Cili është minimumi ligjor i deklarimit të të ardhurave individuale vjetore?

Të gjithë  individët  që  realizojnë  të  ardhura  bruto  vjetore  nga  të  gjitha  burimet  në shumën  e  përgjithshme  më  pak  se  2 milionë lekë në vit, si dhe individët,  të  cilët  janë  të  punësuar  në  më  shumë  se  një  punëdhënës janë...

error: