Tag - bashkimi

Shkrirja, bashkimi apo ndarja e shoqërisë dhe kontrolli fiskal

Shkrirja përfshin më shumë se të gjitha aktivet dhe pasivet e shoqërisë që shkrihet me shoqërinë që e merr në dorëzim. Të drejtat dhe detyrimet shoqërisë që merret në dorëzim i kalojnë shoqërisë që e merr atë në dorëzim. Vendimet për...

error: