Deklarata individuale e të ardhurave vjetore, 2017

Sqarime për mënyrën e deklarimit dhe pagesës së tatimit mbi të ardhurat individuale, 2017.

Category: Etiketa: , ,

Përshkrim

Plotesimi i deklaratës (DIVA) është një moment mjaft i rëndësishëm për secilin nga rezidentet fiskale shqiptare, por edhe të huajt qe punojne dhe krijojne të ardhura ne Shqipëri, por me kushtin që të kenë të ardhura individuale mbi 2 milionë lekë në vit.

Deklarata është momenti kur kultura fiskale duhet të prevalojë mbi situatën aktuale të deklarimit dhe kontributit fiskal të individeve në buxhetin e shtetit, edhe pse ata marrin shërbime njësoj si tatimpaguesit e tjerë që mbajnë një barrë fiskale të caktuar.