Tag - sektori i sherbimit

Problemet e sektorit të shërbimeve dhe adresimi i tyre

Përveç problemeve me mungesën dhe cilësinë e shërbime prej personelit, burimeve të pamjaftueshme financiare dhe mjeteve të besueshme të menaxhimit për të shfrytëzuar mundësitë e suksesit, mungesës së përvojës në menaxhimin e operacioneve të biznesit me konkurencën e brendshme dhe...

error: