Tag - nënshkrimi marrveshjeve

Marrëveshjet për sigurimet shoqërore me vendet e ndryshme dhe firot nga puna joformale

Sigurimet shoqërore janë të lidhura kryesisht me legjislacionin kombëtar. Në skemat e sigurimeve shoqërore, shuma e përfitimeve, kushtet e dhënies dhe kohëzgjatja e derdhjeve përcaktohen nga legjislacioni kombëtar. Këto skema administrohen nga agjensi kombëtare mbi bazën e rregullave dhe normave...

error: