Tag - administrate doganore

Referencat doganore dhe efektet e tyre në buxhet

Referenca përveç përdorimit si mënyrë vlerësimi për mallra me peshë në të ardhura (hidrokarburet, metalet) shërben edhe si bazë krahasimi, analizimi e kontrolli aposteriori të deklarimeve të subjekteve, për të mos lejuar rënien fiktive të çmimit për qëllime doganore.

error: