Llogaritja e pagës

Llogaritja e pagës

Pyetje: 

Unë llogaris paga punonjesish per turne te dyta dhe te treta.Puna qe ata bejne jane elektriciste dhe turbiniste te kompanise e cila eshte koncencsionare per hidrocentral. Por dua te sigurohem qe menyra qe perdor eshte e rregullt . Marr psh nje punonjes me page baze bruto : 35.000 Leke . Supozoj se gjate muajit ai ka punuar 8 dite  turni I, 8 dite turni i II, dhe 7 dite turni i III . LLogaria qe bej une per pagen mbi te cilen do llogariten sig shoq e shend dhe tap, eshte : paga ditore normale : = 35000/ 24 =1458,33 LEK . Atehere per turnin e I , i bie qe paga eshte  = 1458,33 *8=11.666,66 LEK . Paga turni II = 1458,33*120%*8 = 14.000 LEK .  Paga turni III =1458,33*150%*7=15312,5 LEK.. Pra paga totale mujore per te cilen do llogariten sigurimet e TAP eshte: 11666,66+14000+15312,5=40979,16 LEK?

Pergjigje:

Sipas llogaritjeve te kryera me lart pergjigja eshte e njejte me ate qe kerkohet nga pyetja.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: