Tag - rimarrje investimit

Çfarë ka nëse kompanitë nuk do të paguajnë ndonjëherë divident?

Dividenti është ende një kulturë e mangët në historinë e zhvillimit të kapitaleve në Shqipëri edhe pse jemi tre dekada pervoje kapitalizmi. Kompanitë, që operojnë në ekonominë shqiptare, ne fare pak raste bëjnë tansparente politikën e zbatuar përsa lidhet me shpërndarjen e dividentëve....

error: