Tag - sistem financiar

Përmes analizës së fundit për rishikimin e sistemit të pensioneve duam të njihemi me mendimin tuaj

Presionet sociale të fundit në tregun e pensioneve publike kanë krijuar sfida afatshkurtra dhe afatgjata për skemën e pensioneve, por lidhja e saj së fundmi me nismën ekonomike dhe politike për zgjerimin e tregut të pensioneve nëpërmjet diversifikimit edhe në...

error: