Tag - paqartesi

Rritja e pagave të sektorit publik ka boshllëk me realitetin

Madhësia dhe përbërja e shpenzimeve të faturës së pagave publike duhet të kishte gjeneruar debat për shumë çështje që përfshihen në këtë temë duke filluar me madhësinë e qeverisë, implikimet fiskale të shpenzimeve më të larta të pagave publike, ndikimin...

error: