Tag - paga

Kreditimi për individët në 2021 dhe fillim viti 2022, rezervat e parave dhe indeksimi i pagave

Individët gjatë 2021 dhe dy muajve të parë të 2022 kanë  përfituar  financim me norma më të ulëta interesi për kreditë hipotekore në lekë, ndërkohë që normat e interesit për kreditë konsumatore  janë shfaqur të qëndrueshme për të dyja monedhat. Më...

Sa duhet të vlejnë drejtuesit publikë dhe privatë?

Çmimi i punës që paguhet për punën e secilit është i lidhur nga aftësitë dhe produktiviteti që ka në tregun e hapur. Në këtë kontekst, përfitimet e punëmarrësve nga punësimi duhet t’i kompensojnë atyre kontributin që japin në suksesin ekonomik...

error: