Tag - miniera

Renta minerare e kromit ka ulur kontributin në buxhetin e shtetit për tre vitet e fundit

Sipas ndryshimit të bërë në Dhjetor 2020[1] të Ligjit “Për taksat kombëtare”[2] “Në rastin e shitjes së mineralit të grupit të parë (I), “Mineralet metalike”, ku përfshihet kromi dhe bakri për përpunim brenda vendit, nga nxjerrësi te përpunuesi, përqindja e rentës...

error: