Tag - markham

Vlerësimi financiar i një klubi sporti (futboll, basketball, volejboll etj.)

Në sektorin e klubeve sportive (futbolli etj.), ku rezultatet mesatare financiare janë negative, vlera e klubeve të futbollit nuk lidhet me të ardhurat, por me qarkullimin e shitjeve dhe jep një shpjegim teorik për këtë. Rastet praktike kanë treguar se...

error: