Prezantimi – Monitorimi shumëdimensional i qeverisjes vendore, 2021 – Dibër

Prezantimi i Raportit Monitorimi shumëdimensional i qeverisjes vendore Dibër, 2021 vjen në kuadër të projektit me fokus transparencën dhe llogaridhënien për të parandaluar akte korruptive, por edhe për të sqaruar dhe informuar qytetarët mbi të drejtat e tyre dhe përfshirjen e shoqërisë civile për forcimin e zërit të tyre.

Transparenca mundëson zbulimin dhe zvogëlon gjasat për sjellje korruptive sepse ul barrierën e informacionit, duke lejuar shqyrtimin dhe monitorimin nga publiku.

Transparenca gjithashtu frenon korrupsionin duke rritur shanset për t’u kapur.

Ne po ju raportojmë në vijim se si mund ta ulim korrupsionin dhe ju sigurojmë se jemi duke e luftuar, nëse të gjithë ne gjithpërfshihemi për:

  •  Raportimin e procedurave jo sipas përshkrimit të ligjit
  • Ekspozimin e aktiviteteve korruptive dhe rreziqeve, që përndryshe mund të mbeten të fshehura.
  • Mbajtjen e sektorit publik të ndershëm, transparent dhe të përgjegjshëm.
  • Kërkojmë llogari për mosmbajtjen e premtimeve politike
  • Evidentojmë dhe denoncojmë praktikat financiare jo transparente dhe mosrealizimin e të ardhurave buxhetore.
  • Garantohemi që qeveria qendrore dhe vendore të ruajnë pavarësinë financiare dhe vendimmarrëse nga njera-tjetra
  • Konsultohemi si publik për llogaridhënien rreth kostos dhe përfitimit të vendimeve që merren nga qeverisja në emër tonë, të publikut.

Përshkrim

Takimi i hapur në Dibër me pjestarë të shoqërisë civile, organizata biznesi dhe nga Bashkia, si dhe duke patur kënaqësinë edhe të bashkëbisedimit me nënkryetarin e Bashkisë ishte një kohë, që ekspertëve të ALTAX u shërbeu për të përforcuar gjetjet dhe propozimet e tyre.
Nga ana tjetër, diskutimi me vlerë i përfaqësueses nga shoqëria civile lidhur me problemin e migrimit, të cilin e konsideroi si një gjetje me vend dhe që duhet të shërbejë për të tërhequr vëmendjen e qeverisë në hartimin e politikave parandaluese ishte një tjetër pjesë e përbashkët e këndvështrimit që prezanton edhe Raporti i Monitorimit Shumëdimensional për Dibrën
Ndërkohë, nga përfaqësues të biznesit u shtrua me forcë ideja e bashkëpunimit për qëllime të përbashkëta dhe u kërkua që vijimësia e projekteve të tilla të jetë jo e përkohshme.
Nga përfaqësuesit e qeverisjes vendore u vlerësua cilësia dhe korrektësia e të dhënave dhe komenteve të raportit, duke kërkuar që ky kontribut të jetë në ndihmë të zërit qytetar, i cili në Dibër konsiderohet si mjaft indiferent.
Mospatja e asnjë TV Lokal u konsiderua nga të pranishmit si pjesë e munguar për publikun, i cili është i dëshiruar të ketë një TV me identitetin e qarkut.
Nga ekspertët e ALTAX dhe drejtuesit e projektit u theksua me forcë se besimi për të bërë realitet mjaft nga propozimet dhe gjetjet e raportit do të jetë pjesë e kalendarit të përbashkët të komunikimit për të arritur edhe objektiva të caktuara të projektit për të patur një zë qytetar të artikuluar dhe të përforcuar me argumente në konsultimet publike dhe dëgjesat për menaxhimin e qeverisjes vendore. Kanalet e komunikimit nga ALTAX u konsideruan si një burim i besueshëm dhe i vlefshëm per dialogun qe duam te ndërtojmë te gjithë se bashku.
Nga drejtuesit e ALTAX u konfirmua qëndrimi qe do te vijojmë te mbështetet jo vetëm ne konstatime, por ne veprime te përbashkëta duke adresuar rrisqet sipas rastit dhe duke premtuar ardhjen përsëri sipas programit te projektit ne vjeshtën e vitit 2022 dhe duke mbajtur lidhjet gjate kësaj kohe persa u dialoguan ne këtë takim te hapur mbresëlënës.