Përmbledhje legjislacioni për noterinë

PËRMBLEDHJE LEGJISLACIONI PËR NOTERINË vjen si një paraqitje e bazës ligjore të shërbimit të noterisë, i cili vlen në jetën e përditshme të njihet edhe nga biznesi dhe individi.

Legjislacioni i përmbledhur ka vlera praktike për gjithë të interesuarit që kanë nevojë për referencë dhe orientim në lidhje me detyrimet për noterimin e dokumentacionit, përfitimet dhe të drejtat, krahas detyrimeve, si dhe një informacion në lidhje me ecurinë e këtij shërbimi në Shqipëri.

Category: Tag: