-10%

Manual i kontrollit tatimor për tatimpaguesit e mëdhenj në Shqipëri

Original price was: 10 €.Current price is: 9 €.

Manuali i Kontrollit Tatimor për Njësinë e Tatimpaguesve të Mëdhen është një reflektim i gjithë politikave aktuale të kontrollit, proçedurave, strukturës organizative dhe orientimeve të Drejtorisë së Kontrollit Tatimor në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.

Përshkrim

Manuali do te synoje te integroje ne nje permbledhje gjithe ceshtjet baze se si duhet te kryhen detyrat e kontrollit. Suksesi i Manualit eshte i lidhur me te kuptuarit e menyres se si i shpjegon funksionet dhe menyren e organizimit te puneve.

Manuali nuk është për përdorim zyrtar dhe nuk zëvendeson pjesë të Manualit të Kontrollit Tatimor ne fuqi, të cilat përfshijnë teknika dhe metodologji në të cilat ky Manual nuk është zgjeruar, për arsye të mos mbivendosjes së tyre.

Në çdo rast Manuali për kontrollin tatimor në Nj.T.M është spjegues i fenomeneve dhe rasteve tipike që kanë të bëjnë me tatimpaguesit kompleksë, por nuk eshte pasqyre bashkekohore e strukturave aktuale te tatimpaguesve te mëdhenj. Ai nuk ka ndikim dhe fuqi administrative dhe nuk merr fuqi ligjore