Përfitimi në vlerë i bizneseve nga përjashtimi i Tatim fitimit dhe TVSH

perjashtimet tatimore

Përfitimi në vlerë i bizneseve nga përjashtimi i Tatim fitimit dhe TVSH

Nga llogaritjet e kryera në zbatim të ndryshimeve ligjore tatimore, të cilat kanë hyrë në zbatim prej Janarit 2021 ekspertët e ALTAX kank kryer llogaritjet vlerore për të treguar realisht sipas nivelit të qarkullimit vjetor pjesën e tatimit që tashmë me këto ndryshime nuk do ta paguajnë më tej.

Vlerat e përfituara janë të lidhura direkt me nivelin e qarkullimit. Sipas llogaritjeve të kryera, për bizneset që kanë një qarkullim vjetor më pak se 10 milion lekë, rezulton se për çdo 100 Lekë qarkullim biznesi nuk do të paguajë 1.75 Lekë tatim fitimi dhe TVSH për llogari të buxhetit. Nëse marrim një shembull të një biznesi me qarkullim mujor 420 mijë Lekë, sipas llogaritjeve dhe koeficientit 1.75 lekë rezulton se biznesi nuk do të paguajë 7.350 lekë tatim fitimi dhe TVSH pë muajin. Nëse e llogaritim për gjithë vitin 2021, atëherë biznesi nuk paguan 88.200 lekë (7.350 Lekë x 12 muaj). Ky tatim është i krahasueshëm me vitin 2020, kur përjashtimi tatimor nuk ishte ende në zbatim.

Më poshtë janë vlerat e qarkullimit dhe tatimi që nuk do të paguhet, sipas përjashtimit nga tatimi i fitimit dhe TVSH.

                            Lekë
Nr.Qarkullimi vjetorPërfitimi nga përjashtimi
1100,0001,750
2110,0001,925
3120,0002,100
4130,0002,275
5140,0002,450
6150,0002,625
7160,0002,800
8170,0002,975
9180,0003,150
10190,0003,325
11200,0003,500
12250,0004,375
13300,0005,250
14350,0006,125
15400,0007,000
16450,0007,875
17500,0008,750
18550,0009,625
19600,00010,500
20700,00012,250
21800,00014,000
22900,00015,750
231,000,00017,500
241,500,00026,250
252,000,00035,000
262,500,00043,750
273,000,00052,500
283,500,00061,250
294,000,00070,000
304,500,00078,750
315,000,00087,500
325,100,00089,250
335,200,00091,000
345,300,00092,750
355,400,00094,500
365,500,00096,250
376,000,000105,000
386,600,000115,500
396,700,000117,250
406,800,000119,000
416,900,000120,750
427,000,000122,500
438,000,000140,000
448,500,000148,750
459,000,000157,500
469,100,000159,250
479,200,000161,000
489,300,000162,750
499,400,000164,500
509,500,000166,250
519,600,000168,000
529,700,000169,750
539,800,000171,500
549,900,000173,250
559,999,000174,983

Nga sa shikojmë te tabela, ajo mbyllet me vlerën e qarkullimit vjetor prej 9.999.000 lekë, që është tavani i lejueshëm për të përfituar nga përjashimi i TVSH.

Nëse duam të njihemi me përfitimin nga përjashtimi prej tatim fitimit, atëherë përfitimi i biznesit nga mospagimi i tatimit fitimit do të jetë 0.41 lekë për 100 lekë qarkullim.

Më poshtë janë vlerat e qarkullimit dhe tatimi i fitimit, që nuk do të paguhet, sipas përjashtimit nga ligji.

                                  Lekë
Nr.Qarkullimi vjetorPërfitimi nga përjashtimi
10,500,00043,050
11,000,00045,100
11,500,00047,150
12,000,00049,200
12,500,00051,250
13,000,00053,300
13,500,00055,350
13,999,00057,396

Deri në kufirin e qarkullimit 14 milionë lekë është niveli më i lartë i aktivitetit, i cili përfiton nga përjashimi i tatim fitimit.

Kujdes! Bizneset duhet të ruajnë një fond të veçantë për tatimin mbi dividentin, pasi ky nuk është përjashtuar nga ligji dhe n/ rastin e shpërndarjes së fitimit, apo në rast se kontrolli tatimor e verifikon se duhet të ishte i shpërndarë, atëherë për çdo fitim neto ka një tatim në shakllë 8%, që duhet paguar mbi lekët e shpërndarjes.

Më poshtë janë vlerat e tatimit mbi dividentin, i cili duhet të paguhet nga shpërndarja e fitimit neto. Në tabelë ky tatim zbatohet si llogaritje mbi gjithë vlerën e fitimit neto, por në realitet fitimi neto shpërndahet sipas Vendimit të asamblesë së shoqërisë dhe natyrisht zbatohet vetëm për shoqëritë tregtare. Masa e shpërndarjes mund të arrijë deri 100% të fitimit neto dhe atij të mbartur nga vitet e kaluara dhe që nuk është shpërndarë te ortakët e shoqërisë.

                                          Lekë
Nr.Qarkullimi vjetorFitimi Neto

(për tu shpërndarë si divident)

Tatimi mbi dividentin
11,000,00010,000800
21,500,00015,0001,200
32,000,00020,0001,600
42,500,00025,0002,000
53,000,00030,0002,400
63,500,00035,0002,800
74,000,00040,0003,200
84,500,00045,0003,600
95,000,00050,0004,000
105,100,00051,0004,080
115,200,00052,0004,160
125,300,00053,0004,240
135,400,00054,0004,320
145,500,00055,0004,400
156,000,00060,0004,800
166,600,00066,0005,280
176,700,00067,0005,360
186,800,00068,0005,440
196,900,00069,0005,520
207,000,00070,0005,600
218,000,00080,0006,400
228,500,00085,0006,800
239,000,00090,0007,200
249,100,00091,0007,280
259,200,00092,0007,360
269,300,00093,0007,440
279,400,00094,0007,520
289,500,00095,0007,600
299,600,00096,0007,680
309,700,00097,0007,760
319,800,00098,0007,840
329,900,00099,0007,920
339,999,00099,9907,999
3410,500,000105,0008,400
3511,000,000110,0008,800
3611,500,000115,0009,200
3712,000,000120,0009,600
3812,500,000125,00010,000
3913,000,000130,00010,400
4013,500,000135,00010,800
4113,999,000139,99011,199

Me këtë njoftim mbyllet edhe efekti dhe sqarimet e lidhura me përjashtimet më të fundit tatimore.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: