Inflacion negativ për energjinë në OECD për të tetin muaj radhazi

Inflacion negativ për energjinë në OECD për të tetin muaj radhazi

Inflacioni (viti me vit) në OECD, i matur me Indeksin e Çmimeve të Konsumit (CPI), u rrit nga 5.8% në nëntor në 6.0% në dhjetor 2023, pas tre muajsh radhazi. Rritje u regjistruan në 14 vende të OECD-së, ndërsa inflacioni ra në 21 vende dhe ishte i qëndrueshëm në 3 vendet e mbetura. Inflacioni ishte nën 10% në të gjitha vendet përveç Turqisë. Inflacioni pa përfshirë ushqimin dhe energjinë (inflacioni bazë) ishte përgjithësisht i qëndrueshëm në OECD, në 6.7% në dhjetor, ende 0.7 pikë përqindjeje (p.p.) mbi inflacionin total. Rënia e inflacionit të ushqimeve në OECD është ngadalësuar krahasuar me muajt e fundit, duke qëndruar në 6.7% në dhjetor nga 7.1% në nëntor. Megjithatë, rënie në inflacionin e ushqimeve u regjistruan në 31 vende të OECD. Inflacioni i energjisë në OECD mbeti negativ për të tetin muaj radhazi.

Inflacioni i OECD në 2023 ishte rreth 2.5 pikë përqindjeje nën mesataren e tij vjetore të vitit 2022 (6.9% krahasuar me 9.5%), i nxitur kryesisht nga deflacioni i energjisë (-0.9% mesatarja vjetore në 2023 krahasuar me 29.6% në 2022). Inflacioni i ushqimeve të OECD në vitin 2023 ishte gjithashtu nën nivelin e tij të vitit 2022, por mbeti mbi 10%. Në të kundërt, inflacioni bazë i OECD-së ishte më i lartë në 2023 sesa në 2022 (7.0% në 2023 dhe 6.7% në 2022), duke arritur normën mesatare vjetore më të lartë që nga viti 1990.

Në dhjetor 2023, inflacioni nga viti në vit në G7 ishte gjerësisht i qëndrueshëm në 3.2%, krahasuar me 3.1% në nëntor. Rritja më e madhe u regjistrua në Gjermani, ku inflacioni u rrit në 3.7% në dhjetor nga 3.2% në nëntor, duke reflektuar një efekt bazë për shkak të një mase të njëhershme për faturat e gazit dhe ngrohjes (e njohur si “ndihma e menjëhershme e dhjetorit”) në dhjetor 2022. Rritje më të vogla janë vërejtur në Kanada, Francë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa në Japoni ka rënë për të dytin muaj radhazi.

Artikujt jo ushqimorë dhe joenergjetikë ishin kontribuuesit kryesorë të inflacionit total në shumicën e vendeve të G7 në dhjetor.

Në një përqasje sa më lart, në Shqipëri situata e inflacioni ndikohet pikërisht nga ata faktorë që nuk ndikohen vendet e zhvilluara.

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: