Fillim i fortë me diskutime dhe komente në Takimin e Hapur të Monitorimit shumëdimensional në Elbasan


error: