Publikime te ALTAX

fiskalisti_7_1507438355

FISKALISTI - VOLUMI 1, NUMRI 7, 2018

Ky publikim eshte numri 7 i Volumit 1 te Buletinit Fiskalisti pergatitur nga stafi i Qendrës ALTAX.

Fiskalisti 7 eshte publikimi i ALTAX, duke trajtuar rregulla, sqarime, tema diskutimi, libraria dhe edukimi online, si  dhe vendime të bazuara në zbatim të legjislacionit tatimor, si dhe çështje të tjera fiskale të interesit të përgjithshëm.

Këtë numër Fiskalisti prezanton tema qe i perkasin muajit Qershor 2018.

KËTË MUAJ FISKALISTI JU PREZANTON KËTA TITUJ DHE TEMA PËR LEXIM:
               
LAJME NGA SHQIPËRIA          
Legjislacioni nën rishikim për Partneritetin Privat-Publik dhe Financat Publike
PARTNERITETI PRIVAT-PUBLIK. Modeli i një institucioni të pavarur që mund të dizenjohet për Shqipërinë
               
LIBRARIA E ALTAX CENTER          
Legjislacioni tatimor shqiptar 1991 - 2002        
Pushteti Tatimor, Vol.1. Artikuj e Analiza fiskale dhe ekonomike  
Tatimet shqiptare, 100 vite          
Përmbledhje Legjislacioni për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore  
               
PËRMBLEDHJE NGA SISTEMI GJYQËSOR PËR ÇËSHTJE FISKALE     
VENDIME GJ.L. VOLUMI 7-2016 - TVSH        
               
DEBATI. PPP dhe Tavanet buxhetore        
               
LAJME NGA KOSOVA          
ATK me një shërbim të ri elektronik        
Aktiviteti ekonomik në Kosovë vazhdon të ketë rritje    
               
EDUKIMI ONLINE             me ALTAX        
KREDITIMI I PJESSHËM I TVSH          
               
BLOGET MË TË LEXUAR NË QERSHOR 2018      
Deuroizimi, financat dhe rrisku i transferimit të kredisë në Euro për KESH
Tatimi mbi kapitalin dhe veçoritë e tij në Shqipëri      
Startups in Albanian economy and effect of fiscal policy    
               
               
No vote


Shkarkime Fiskalisti Nr.7

Identifikohu