Lajme

BULETINI FISKALISTI 9, GUSHT - SHTATOR 2018

Ky publikim eshte numri 9 i Volumit 1 te Buletinit Fiskalisti pergatitur nga stafi i Qendrës ALTAX.

Fiskalisti 9 eshte publikimi i ALTAX, duke trajtuar rregulla, sqarime, tema diskutimi, libraria dhe edukimi online, si  dhe vendime të bazuara në zbatim të legjislacionit tatimor, si dhe çështje të tjera fiskale të interesit të përgjithshëm.

Këtë numër Fiskalisti prezanton tema qe i perkasin muajit GUSHT - SHTATOR 2018.

KËTË MUAJ FISKALISTI JU PREZANTON KËTA TITUJ DHE TEMA PËR LEXIM:
               
LAJME NGA SHQIPËRIA          
Legjislacioni tatimor shqiptar për Tatimin mbi pronën    
Tatimi mbi pronën, dhurimi dhe trashëgimnia
LIBRARIA E ALTAX CENTER          
Legjislacioni tatimor shqiptar 1991 - 2002        
Taxation trends in Western Balkans, 2016      
Tax Notes for Construction Industry in Albania      
Barra tatimore për profesione të lira        
PËRMBLEDHJE NGA SISTEMI GJYQËSOR EVROPIAN MBI TVSH  
VAT EU COURT DECISIONS AND COMMENTS      
DISKUTIMI ME JU             
KRIZA FINANCIARE MUND TË VIJË PËRSËRI.  EDHE NË SHQIPËRI?  
LAJME NGA KOSOVA          
Tatimi mbi pronën e paluajtshme në Kosovë      
Kosovarët derdhin 1.1 miliard Euro për buxhetin për 9-muaj  
EDUKIMI ONLINE me ALTAX        
KRITERET E PËRCAKTIMIT TË VENDIT TË FURNIZIMIT PËR SHËRBIMET
BLOGET MË TË LEXUAR NË GUSHT - SHTATOR 2018    
TAKSAT DHE INVESTIMET JANË NË PËRPJESTIM TË DREJTË    
BEHIND MERGING TWO TAX AGENCIES IN ALBANIA    
NJERËZIT E ZGJUAR DHE TREGU        
               

Identifikohu