Lajme

Lajme

kosova dhe fmn

Nga Raporti i fundit i FMN për financat e Kosovës

Sipas raportit të muajit Shkurt 2021 të FMN, Kosova është goditur rëndë nga pandemia e COVID-19. Pavarësisht mbështetjes së politikës, aktiviteti ekonomik vlerësohet të ketë rënë 6 për qind në vitin 2020 për shkak të efektit të

Lexojeni të gjithën

projekt buxheti 2021

Tregues fiskalë të Projekt-Buxhetit 2021

Buxheti 2021 që parashikohet të përcillet për diskutim në Komisionet Parlamentare, si dhe në datën 3 Dhjetor 2020 do të kalojë për miratim nga deputetët vjen pas një niveli problematikash fiskale dhe ekonomike që kanë diktuar në

Lexojeni të gjithën

raporti KE 2020

Çfarë na tha Komisioni Europian për taksat në Raportin 2020?

Ne fakt nuk ka per te mbajtur vemendje ne pothuajse asnje paragraf te raportimit fakte apo vezhgime per te adresuar realitetin e politikes dhe administrimit qe te jete ne sinkron me shqetesimet e biznesit, eksperteve dhe fakteve

Lexojeni të gjithën

Dialogu i hapur: Zvogëlimi i ekonomisë dhe realiteti ekonomik e politik

Prodhimi i brendshëm bruto i Shqipërisë u zvogëlua me 10.23 përqind në tremujorin e dytë të vitit 2020 (nga krahasimi vit me vit), duke shënuar nje zvogëlim te madh dhe ta krahasueshëm me vitin 1997, por ndryshe nga gjithë vendet

Lexojeni të gjithën

pragu tvsh

Pragu i tatueshëm i TVSH, normat tatimore dhe të hyrat në buxhet, 1996-2020

Nisur nga qarkullimi që realizojnë, ndarja e tatimpaguesve ne fund te 2019 është si më poshtë:

20 mijë subjekte në TVSH janë biznes i madh me xhiro mbi 8 milionë lekë,

18 mijë subjekte në TVSH janë biznes i vogël me xhiro 5-8

Lexojeni të gjithën

model biznesi turistik

Modeli ndryshe i biznesit turistik - Diversiteti shqiptar në konkurim me rajonin

Synimi kryesor i kësaj projekt-ideje është paraqitja e një imazhi për zhvillimin e modelit te turizmit te bazuar mbi traditën qe është krijuar ne Shqipëri përgjatë dekadave te fundit, modelit mesdhetar te shërbimeve turistike, si

Lexojeni të gjithën

te hyrat vetanake

Të hyrat vetanake për frymë sipas komunave në Kosovë

Të hyrat vetanake komunale janë mjetet financiare që mblidhen nga taksat, tarifat, gjobat, pagesat për shërbimet publike të ofruara nga komuna, qiratë nga pronat e paluajtshme në pronësi të komunës, të hyrat nga shitja e pasurive

Lexojeni të gjithën

taksa lokale

Taksa lokale për frymë sipas bashkive në Shqipëri në 2019

Nëse do ti referohemi zërave të të ardhurave në raport me një vit më parë konstatojmë që në raport me të njëjtën përiudhë të një viti më parë kemi një rritje më të madhe në të gjithë zërat e të ardhurave, si në taksat vendore

Lexojeni të gjithën

shperndarja e barres

Shpërndarja e barrës fiskale sipas destinacionit të buxhetit në Shqipëri

Fondet buxhetore me destinim të tyre për zhvillimin ekonomik, por edhe rritjen e konkurueshmërisë dhe përmirësimit më të shpejtë të inovacionit, ndërmarrjeve të reja dhe kërkim – zhvillimit. Ndërkohë, gjithë destinimet e

Lexojeni të gjithën

destinacioni buxhetiti

Shpërndarja e barrës fiskale sipas destinacionit të buxhetit në Kosovë

Efekti nga masat e reja për përmirësimin e ambientit të të bërit biznes, lehtësimet në rastin e importeve për sektorin e prodhimit, lirimi nga tatimet doganore në rastin e importeve të pajisjeve tekonologjike, planet për

Lexojeni të gjithën

covid-19 dhe financa

Masat e marra në përballimin e emergjencës Covid-19

Vendet e Ballkanit Perëndimor shikohet se kanë shpenzuar deri më datën 10 Prill 2020 nga buxhetet e tyre afër 7.3% të PBB-së gjithsej.

Pjesën më të madhe të fondeve shihet se janë garanci sovrane apo edhe disa ndihma direkte për

Lexojeni të gjithën

Identifikohu