Lajme

Lajme

boshlleku tvsh

TVSH-ja e munguar në Shqipëri dhe Kosovë

Qendra ALTAX prezanton në këtë studim përpjekjen për herë të tretë, për vlerësimin e nivelit të boshllëkut tatimor. Në botimin e tretë, ashtu si edhe në publikimin paraardhës një vend të veçantë ka marrë vlerësimi për boshllëkun

Lexojeni të gjithën

tatime direkte-tatime indirekte

TATIMET DIREKTE: DISKUTIMI PËR SHKALLËT E TYRE DHE TATIMET NDAJ KONSUMIT

Në një analizë të tatimeve direkte, si dhe të pjesës së diskutimit më të fundit elektoral në Shqipëri lidhur me tatimin mbi të ardhurat personale, ai vërehet në radhë të parë se nuk mban peshën kryesore në barrën fiskale të

Lexojeni të gjithën

taksat vendore

Barra fiskale dhe progresiviteti taksave vendore tek individët dhe familjet shqiptare

Barra fiskale e individit, i cili është në marëdhënie punësimi përfshin (a) tatimin mbi të ardhurat nga paga, (b) kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, si dhe (c) taksat dhe tarifat vendore.

Nisur nga një nivel

Lexojeni të gjithën

liria fiskale 2021 kosove

Sot është Dita e Lirisë Fiskale në Kosovë

Liria Fiskale në Kosovë mbërrin ditën e 93 të vitit 2021. Kjo ditë sipas llogaritjeve të ditëve sipas muajve të vitit bie në datën 3 Prill 2021. Në vitin 2020, Dita e Lirisë Fiskale ishte në datën 29 Mars dhe mbërriti në ditën

Lexojeni të gjithën

liria fiskale 2021

2 Prill 2021, Dita e Lirisë Fiskale në Shqipëri

ALTAX ju prezanton me Raportin e fundit lidhur me Ditën e Lirisë Fiskale në Shqipëri, Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor në 2021.
Raporti i mbi Lirinë Fiskale, së bashku me studimin mbi Barrën Fiskale janë produkti kryesor studimor i

Lexojeni të gjithën

perjashtimet tatimore

Përfitimi në vlerë i bizneseve nga përjashtimi i Tatim fitimit dhe TVSH

Nga llogaritjet e kryera në zbatim të ndryshimeve ligjore tatimore, të cilat kanë hyrë në zbatim prej Janarit 2021 ekspertët e ALTAX kank kryer llogaritjet vlerore për të treguar realisht sipas nivelit të qarkullimit vjetor

Lexojeni të gjithën

kosova dhe fmn

Nga Raporti i fundit i FMN për financat e Kosovës

Sipas raportit të muajit Shkurt 2021 të FMN, Kosova është goditur rëndë nga pandemia e COVID-19. Pavarësisht mbështetjes së politikës, aktiviteti ekonomik vlerësohet të ketë rënë 6 për qind në vitin 2020 për shkak të efektit të

Lexojeni të gjithën

projekt buxheti 2021

Tregues fiskalë të Projekt-Buxhetit 2021

Buxheti 2021 që parashikohet të përcillet për diskutim në Komisionet Parlamentare, si dhe në datën 3 Dhjetor 2020 do të kalojë për miratim nga deputetët vjen pas një niveli problematikash fiskale dhe ekonomike që kanë diktuar në

Lexojeni të gjithën

raporti KE 2020

Çfarë na tha Komisioni Europian për taksat në Raportin 2020?

Ne fakt nuk ka per te mbajtur vemendje ne pothuajse asnje paragraf te raportimit fakte apo vezhgime per te adresuar realitetin e politikes dhe administrimit qe te jete ne sinkron me shqetesimet e biznesit, eksperteve dhe fakteve

Lexojeni të gjithën

Dialogu i hapur: Zvogëlimi i ekonomisë dhe realiteti ekonomik e politik

Prodhimi i brendshëm bruto i Shqipërisë u zvogëlua me 10.23 përqind në tremujorin e dytë të vitit 2020 (nga krahasimi vit me vit), duke shënuar nje zvogëlim te madh dhe ta krahasueshëm me vitin 1997, por ndryshe nga gjithë vendet

Lexojeni të gjithën

pragu tvsh

Pragu i tatueshëm i TVSH, normat tatimore dhe të hyrat në buxhet, 1996-2020

Nisur nga qarkullimi që realizojnë, ndarja e tatimpaguesve ne fund te 2019 është si më poshtë:

20 mijë subjekte në TVSH janë biznes i madh me xhiro mbi 8 milionë lekë,

18 mijë subjekte në TVSH janë biznes i vogël me xhiro 5-8

Lexojeni të gjithën

model biznesi turistik

Modeli ndryshe i biznesit turistik - Diversiteti shqiptar në konkurim me rajonin

Synimi kryesor i kësaj projekt-ideje është paraqitja e një imazhi për zhvillimin e modelit te turizmit te bazuar mbi traditën qe është krijuar ne Shqipëri përgjatë dekadave te fundit, modelit mesdhetar te shërbimeve turistike, si

Lexojeni të gjithën

Identifikohu