Kërkime dhe Studime Zhvillimore

Kerkime dhe studime zhvillimore

Nëse doni të realizoni
- një analizë paraprake apo një studim të detajuar për një projekt investimi/zhvillimi, ose proces bashkimi / ndarje biznesi, me qëllim që të përcaktoni nëse projekti është i realizueshëm nga këndvështrimi ekonomik, si dhe brenda një kostoje të vlerësuar, me një normë kthimi investimi të preferueshme, si dhe
- një Raport për ta prezantuar në një debat midis dy bizneseve lidhur me fitimin e munguar, ose
- një vlerësim të vlerës së biznesit në një proces bashkimi / ndarje, apo shitje të aksioneve të biznesit
atëherë ju lutem plotësoni pyetësorin më poshtë dhe ne do të komunikojmë direkt me ju.

Nëse doni të komunikoni menjëherë me email, ju lutem shkruani tek info@altax.al. Studimet e fizibilitetit janë mënyra jonë për t'ju treguar si ti kaloni pengesat dhe të përgatiteni për të ardhmen e investimit/biznesit tuaj. Ne do të ndjekim hap pas hapi fatin e raportit të fizibilitetit.

Title(*)

Invalid Input

Adresa e email-it(*)
Please let us know your email address.

Emër(*)
Please write a subject for your message.

Mbiemër(*)
Invalid Input

Profesioni(*)
Invalid Input

Shteti(*)
Invalid Input

Fusha e Industrisë(*)
Invalid Input

Kërko këshillë(*)
Invalid Input

Captcha(*)
Captcha
Invalid Input

Identifikohu