Slider

ALTAX

ALTAX është një qendër studimore fiskale dhe Zyrë Konsulence dhe Asistence, që punon që të rritë mirëkuptimin e qeverisë dhe publikut për cështje të lidhura me ndershmërinë e sistemit ekonomik, fiskal ne shoqerine civile ne Shqipëri, si dhe kryerjes së shërbimeve publike vendore dhe qendrore të duhura dhe të qendrueshme.ALTax përfaqëson një qendër kërkimore të pavarur fiskale, në rolin e nje komentatori të financave publike, politikës fiskale, ligjit tatimor, edukimit fiskal, politikave sociale dhe pabarazive sociale në shpërndarjen e mirëqenies duke vlerësuar zhvillimin e politikave me qëllim promovimin e zhvillimit në Shqipëri të krahasuara me vendet në rajon dhe botë.

lexo më shumë
Analizë fiskale dhe konsulencë

Lajmet më të fundit

pragu tvsh

Pragu i tatueshëm i TVSH, normat tatimo…

Nisur nga qarkullimi që realizojnë, ndarja e tatimpaguesve ne fund te 2019 është si më poshtë: 20 mijë subjekt...

model biznesi turistik

Modeli ndryshe i biznesit turistik - Div…

Synimi kryesor i kësaj projekt-ideje është paraqitja e një imazhi për zhvillimin e modelit te turizmit te bazuar ...

Blog

pandemia dhe kriza

Pandemia, rënia ekonomike dhe shoqëria…

Merita e qasjes së Shqipërisë për të përballuar COVID-19, e cila u bazua m...

bajpas

Ekonomia ka nevojë për bajpas (bypass)

Vlerat liberale, si pjesa kryesore e ekonomisë tonë janë shumë të çmuara p...

Kalendar

Enjte02
Korrik   2020
H M M E P S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Grafik

Video

Identifikohu